Administratieadvies door Fidatacom

Een administratie die goed op orde is brengt meer overzicht en rust in het bedrijf. Daarom is het van belang dat er zorgvuldig met jouw administratie wordt omgegaan. Dit kan soms veel tijd in beslag nemen. Wij begeleiden bedrijven en particulieren met het op orde brengen en houden van hun administratie. Onze administratieve werkzaamheden houden onder andere het volgende in:

  • Het verzorgen van je financiële administratie.
  • Het verzorgen van je aangiften omzetbelasting.
  • Het controleren van de door jezelf ingevoerde administratie.
  • Het verzorgen van je loonadministratie.
  • Begeleiding en coaching bij al je administratieve werkzaamheden.
  • Het opstellen van je jaarrekeningen.

Jaarrekeningen

De jaarrekening is een zeer belangrijk onderdeel van je administratie en zegt veel over jouw onderneming. Met je jaarrekening verantwoord je eigenlijk je situatie en je financiële besluiten. Het is daarom van belang dat een jaarrekening helder in elkaar zit. Wij stellen jaarrekeningen op die niet alleen gestructureerd zijn, maar ook toegankelijk zijn voor jou en alle anderen die de jaarrekening zullen inzien.

Loonadministratie

De loonadministratie van jouw werknemers kan erg complex worden. Je wilt je werknemers natuurlijk geven waar ze recht op hebben. Daarom is een goed geordende loonadministratie van zeer groot belang. Fidatacom kan je helpen bij het opstellen van loonstroken per werknemer en/of het periodiek opstellen van loonbetalingsoverzichten. We leveren periodieke loongegevens aan bij de pensioenuitvoerders van je bedrijfstak.